What's News
 
Mother's day in Thailand
 
Mother's day in Thailand

วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย

รัฐบาลได้กำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม เป็น "วันแม่แห่งชาติ" ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา

ทางบจ. กีวี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ร่วมถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทรงพระเกษมสำราญสุขหรรษา

พระวรกายแข็งแรงไร้โรคา

พระชันษายิ่งยืนนานคู่ราชัน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
 
แชร์ไป Facebook
   HOME
   ABOUT US
   CONTACT US
   WHAT'S NEWS
   GALLERY
   TESTIMONIALS