What's News
 
Education Institutions from Canterbury, New Zealand visit Rayong&Chonburi schools in May 2015
 
Education Institutions from Canterbury, New Zealand visit Rayong&Chonburi schools in May 2015

ตามที่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  ภายใต้การดูแลของสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๘  ได้ลงนามต่ออายุสัญญาในโครงการ Education Collaboration  กับรัฐบาลนิวซีแลนด์  ณ เมืองไคร้สท์เชิร์ช  ประเทศนิวซีแลนด์  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมโนโวเทล(สยาม)  กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย  นั้น  

ทางสถาบันการศึกษาของเมืองแคนเทอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสานความสัมพันธ์ให้กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จึงได้นำคณะตัวแทนจากสถาบันการศึกษาของเมืองแคนเทอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์มาเยี่ยมเยือน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  ภายใต้การดูแลของสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๘  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

 
 
แชร์ไป Facebook
   HOME
   ABOUT US
   CONTACT US
   WHAT'S NEWS
   GALLERY
   TESTIMONIALS