What's News
 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอร์รี่ เข้าร่วมโครงการการฝึกสอน
 

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรรี่ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้เดินทางมาร่วมฝึกสอนให้แก่สถาบันการศึกษาภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2557

 
 
แชร์ไป Facebook
   HOME
   ABOUT US
   CONTACT US
   WHAT'S NEWS
   GALLERY
   TESTIMONIALS