What's News
 
หนังสือพิมพ์ "คม ชัด ลึก" และหนังสือพิมพ์ "ประชาชาติธุรกิจ" - Christchurch Project
 

อาจารย์วารุณี ศรีงาม, อาจารย์เพชรภรณ์ ชาติศิริ และนายนาวิน กิ่งทอง (คุณครูและนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม)ได้ให้สัมภาษณ์กับ

 
หนังสือพิมพ์ “คม ชัด ลึก” ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ฉบับที่ 4488 หน้า 11 ในคอลัมน์ “เลาะรั้วมหาวิทยาลัย : เก่งอังกฤษกับสคูลลิงค์”

 
และหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ฉบับวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ฉบับที่ 4598 หน้า 26หัวข้อข่าวเรื่อง “School link ไทย-นิวซีแลนด์ ยกระดับทักษะชีวิต-ภาษาอังกฤษรอบด้าน”

 
ในการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของเมืองแคนเทอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์ กับสถาบันการศึกษาภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ประเทศไทย  

 
 
แชร์ไป Facebook
   HOME
   ABOUT US
   CONTACT US
   WHAT'S NEWS
   GALLERY
   TESTIMONIALS